Verksamhet

Verksamhetsplan 2010

Allmänt 
 

Målet med föreningen Mellersta Österbottens Journalister är intressebevakning samt att öka medlemskårens fackföreningsmedvetenhet och -aktivitet. Marja Vilpula och Markku Jokela har representerat Mellersta Österbottens Journalister i fullmäktige. I pressens POOLI representeras föreningen av Marja Vilpula. I journalismens utskott sitter Kari Viiperi.

Föreningens styrelse följer med medlemmarnas engagemang i förtroendeuppdrag samt utvecklingen på arbetsplatserna. År 2010 väntas bli ett tungt år ekonomiskt sett, vilket innebär att föreningen aktivt följer med situationen och vid behov agerar.

Samarbete

Samarbetet med övriga föreningar fortsätter, bland annat genom att föreningen deltar i fortbildningstillfällen om inbjudan fås. Mellersta Österbottens journalistförening deltar i pressens POOLI:s verksamhet. Föreningens medlemmar deltar i fortbildning som förbundet ordnar.

Föreningsverksamhet

Föreningen ordnar årsmöte samt övriga behövliga möten.

Skolningsverksamhet

Det är önskvärt att medlemmarna deltar i skolningsverksamhet. I februari erbjuds till exempel en grundkurs i arbetarskydd i Vanda och en kurs med rubriken "Nuori Journalisti" i Tavastehus. I april ordnas föreningsdagarna i Lahtis och förbundets svenska seminarium ordnas i Raseborg i maj.

Egen verksamhet

Föreningen ordnar en sommarfest för sina medlemmar på Hällot samt julfest och övriga behövliga medlemstillfällen. Föreningen fyller 70 år, vilket uppmärksammas vid de olika evenemangen. Eventuellt ordnas en fackföreningskväll för sommarvikarier på Hällot.

Styrelsen sköter tillsammans med stugvärden om att Hällot renoveras. Styrelsen och kassören gör upp en budget i enlighet med årsmötets direktiv.

Information

Det allmänna läget följs med och medlemmarna informeras om aktuellaärenden. De medlemmar som representerar föreningen informerar styrelsen samt om så önskas redaktionsavdelningarna om aktualiteter som behandlas i fullmäktige, utskottet och arbetslöshetskassan. Föreningens webbsida finns på www.kpj.multi.fi. Information på svenska ges om åtminstone de viktigaste ärendena.

Fastigheten

Stugan i Hällot får användas av medlemmarna i rekreationssyfte samt av styrelsen och redaktionsavdelningarna för möten. Stugvärden, som väljs av årsmötet, ansvarar för användningen och skötseln av byggnaden. Stugan kommer att renoveras under detta år.